Misyon ve Temel Şirket Değerlerimiz

Misyonumuz mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak, sürekli iyileştirme kültürü ile sac şekillendirme presleri ve bu alanda rekabet edebilir ürün, hizmet ve komple çözüm sunmak, paydaşlarımızı memnun ederek sürdürülebilirliğimizi sağlamaktır.

Kalite

Üretim sürecinde oluşabilecek hataları giderebilmek veya en aza indirmek ve üretimde kaliteyi sağlayabilmek için sürekli kontroller yapmak işletme için kaçınılmazdır. Kullandığımız malzemelerin kalitesini en üst düzeyde tutarak ürünlerin kullanım ömrünü maksimize etmekteyiz.

Yenilik

Genetik kodlarımızda yer alan girişimcilik ile harekete geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde; yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veririz. İnovasyon (yenilik), teknoloji, tasarım ve Ar-Ge’ye yatırım yapar, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmak için çalışırız.


Güvenilir

Kurulduğumuz günden itibaren, tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir kurumsal yönetim anlayışı ile hareket ederiz.


Dürüst

Ülkemiz ve insanımızı daha iyi yarınlara taşımak için dürüstlükten ayrılmadan çalışırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız.


Üretim

Çalışanlarımız en büyük itici gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitimini ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görür ve bu çerçevede potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürünü ve ortamını yaratmaya çalışırız.


Sürdürülebilir

Daha yaşanabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik stratejimize uygunluğunu gözetiriz.